Organizator

Organizator: FashionTV România, prin intermediul site-ului său, www.fpeople.ro.

 

Durata concursului

Concursul “Câștigă o mini-vacanță de 1 Mai la Mamaia pentru 2 persoane” este valabil pe întreg teritoriul României și se derulează în perioada 8 aprilie – 27 aprilie 2014, online, într-o singură etapă. Participanții vor trebui să răspundă la întrebările de concurs, să fie înscriși ca membri ai comunității Fpeople.ro și să se aboneze la newsletter-ul fpeople.ro.

 

Condițiile de participare și modul de organizare

Concursul online se desfășoară exclusiv pe site-ul www.fpeople.ro. Are drept de participare orice vizitator care îndeplinește următoarele condiții:

– este cetățean român sau cetățean străin rezident în România

– accesează în intervalul de concurs site-ul www.fpeople.ro

– are cont de membru pe site-ul www.fpeople.ro

– răspunde la întrebările de concurs

– se abonează la newsletter-ul Fpeople.ro

– este de acord cu publicarea numelui pe pagina web dedicată concursului, în cazul în care este desemnat câștigător al concursului

– confirmă că a citit și înțeles prezentul Regulament Oficial și că este de acord în totalitate cu termenii și condițiile precizate de acesta.

Nu pot participa la acest concurs angajații FashionTV, precum și rudele de gradul I ale acestora, soții/soțiile lor.

Participanții la concurs care nu au datele din profil completate sau corect scrise în momentul participării la concurs vor fi descalificați fără a fi anunțați în prealabil.

Protecția datelor personale

Tuturor participanților la Concurs le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

Mecanismul concursului

Utilizatorii vor afla de concurs de pe pe site-ul www.fpeople.ro și paginile de Facebook și Instagram aparținând FashionTV România, respectiv www.fpeople.ro și FPeople Ro Fashiontv.

Concursul se desfășoară în perioada 8 aprilie – 27 aprilie 2014 conform următoarelor etape:

În această perioadă, utilizatorii se înscriu în Concurs astfel:

– se înregistrează pe site completând datele de profil

– completează cu răspunsul corect întrebările de concurs

Utilizatorii se pot înscrie zilnic pe site-ul fpeople.ro prin intermediul bannerelor de concurs care le semnalează concursul.

Extragerea câștigătorilor se va face la sfârșitul perioadei de concurs, pe 28 aprilie 2014, prin tragere la sorți pe baza sistemului random.

Premiul este nominal și este valabil pentru două persoane. Organizatorul nu va oferi câștigătorilor contravaloarea premiilor în bani. Premiul constă într-o mini-vacanță pentru două persoane în perioada 1 mai – 2 mai 2014 la Mamaia, locul de cazare urmând să fie comunicat de către organizator.

 

Desemnarea și anunțarea câștigătorilor

Concursul se încheie pe 27 aprilie 2014. Câștigătorul se va desemna pe baza tragerii la sorți, prin mecanismul random. Persoana câștigătoare trebuie să respecte cerințele prezentului Regulament de concurs.

Persoanei câștigătoare i se va aduce la cunoștință rezultatul concursului după validare prin e-mail sau telefonic în cel mult 2 (două) zile lucrătoare, în baza datelor furnizate în formularul de înscriere. De asemenea, numele câștigătorului va fi afișat pe site-ul www.fpeople.ro, în pagina de concurs.

În cazul în care câștigătorul nu trimite în 48 de ore informațiile solicitate de Organizator sau dacă a furnizat date de contact eronate/incomplete, premiul se va acorda altui utilizator, în urma unei noi extrageri random. În cazul în care premiul nu este revendicat nici de cea de-a doua persoană câștigatoare desemnată, premiul va rămâne în posesia Organizatorului.

Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorului din motive care nu țin de el.

În cazul în care câștigătorul nu deține dreptul legal de a avea carte de identitate/ buletin de identitate (nu a împlinit vârsta de 14 ani), acesta este îndreptățit să intre în posesia premiului, dar numai în prezența sau cu acordul scris al părinților sau tutorelui legal.

Informarea publicului

Regulamentul concursului este disponibil spre consultare, în mod gratuit, pe www.fpeople.ro. Participarea la acest concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament. Partenerii noștri vor putea trimite mesaje comerciale membrilor înscriși în concurs.

 

Întreruperea concursului

Concursul va putea fi întrerupt doar în caz de forță majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu înainte ca acesta să anunțe publicul prin intermediul site-ului www.fpeople.ro despre schimbarea de situație.