Frumoasa actri??, Angelina Jolie, ador? rolul de mam?.Aceasta are deja 6 copii, dintre care num?rul celor adopta?i se va mai m?ri cu unul.
Aceasta pl?nuie?te s? mai adopte o feti?? orfan? din Siria.
Brad se pare c? nu e prea încântat de decizie. Înc? un copil e prea mult pentru el!
El nu ?tia care este riscul s? se însori cu mama filantropiei?
Lipsa lui de entuziasm a determinat-o pe Jolie ca pe actele de adop?ie s? fie trecut doar numele ei.
Ups, Brad!

Sursa: www.rimel.ro