F?r? îndoial?, venirea pe lume a unui copil reprezint? o binecuvântare ?i poate fi caracterizat? drept cel mai frumos cadou pe care îl poate face ?i primi o femeie. Cu toate acestea, exist? cazuri în care visul se transform? în co?mar ?i fericirea este, paradoxal, înlocuit? de triste?e.

A p??it-o Brooke Shields în urm? cu ?ase ani, când a n?scut-o pe Rowan Frances, primul ei copil cu scenaristul TV, Chris Henchy – cei doi mai au o feti??, Grier Hammond, de trei prim?veri. Din cauza depresiei post-natale, actri?a a tr?it adev?rate clipe de groaz?, dup? cum ea îns??i a m?rturisit, recent, în timpul unui discurs la microfonul funda?iei „Hope for Depression Research" din Manhattan.

„Credem ?i sim?im c? putem face fa?? singure situa?iei. Eu una m-am considerat mereu îndeajuns de puternic? încât s? pot trece peste orice obstacol al vie?ii", ?i-a început Brooke discursul.

Dup? o sarcin? pierdut? ?i ?apte încerc?ri e?uate de fertilizare in vitro, vedeta din „Laguna albastr?" avea s? devin? pentru prima dat? m?mic? pe 15 mai 2003. Din p?cate, nu s-a putut bucura cum ar fi vrut ?i cu siguran?? ar fi meritat de moment: „În sfâr?it, aveam o feti?? s?n?toas?, frumoas?, ?i nu m? puteam uita la ea. Nu o puteam ?ine în bra?e, nu îi puteam cânta, nu îi puteam nici m?car zâmbi… Nu voiam decât un singur lucur. S? dispar, s? mor…".

În acele clipe de restri?te ?i de pur? disperare, Brooke s-a l?sat convins? de boala de care suferea c? „mai bine nu mai exist. Bebelu?ul s-ar sim?i mai bine f?r? mine. Via?a nu are cum s? se îmbun?t??easc?, a?a c? mai bine dispar".

Din fericire, aceast? poveste are un final fericit. Dup? mai multe luni de co?mar ?i chiar o tentativ? de sinucidere – a fost la un pas s? intre cu ma?ina într-un zid -, actri?a avea s? î?i revin?, în urma unei vizite f?cute medicului. „Mi-am dat seama c? nu este nimic gre?it s? simt ceea ce simt, c? nu ?inea de mine. Am luptat ?i am supravie?uit!", a conchis Brooke Shields. O femeie. O mam?. O lupt?toare…

Sursa: www.vdtonline.ro