Pe 9 decembrie 2009, The Silver Church Club din Bucure?ti g?zduie?te Gala de Premiere a celor 18 câ?tig?tori ai concursurilor de idei "Inspired – Fashion Photo, Fashion Design, Architecture, Dramaturgy, Accessories ?i Graphic Design".

Ace?tia sunt premia?i în cadrul unui eveniment de amploare care include ?i un concert URMA, invita?i speciali ai "Inspired".

Lansat în 2007, "Inspired" este un concurs de idei, na?ional, cu 6 sec?iuni: Architecture, Fashion Design ?i Fashion Photo, Graphic Design, Accessories, Dramaturgy (ultimele 3 sec?iuni debuteaz? în 2009). Concursul se desf??oara online, pe platforma www.concurs-inspired.ro.

Concursul î?i propune identificarea, evaluarea ?i lansarea valorilor autentice în mai multe domenii artistice. "Inspired" vizeaz? tineri dornici de afirmare ?i con?tien?i de valoarea lor, creativi ?i informa?i, flexibili, generatori de schimbare. Premiile "Inspired" constau în instrumente care s?-i ajute în dezvoltarea lor profesional? (internship-uri, soft-uri, reviste, vizite la târguri interna?ionale de specialitate, vernisaje).

Concursul este organizat de Modern Media Group, editur? de reviste de specialitate în domeniul industriei textile ?i de construc?ii.