Brandul vestimentar exclusiv feminin Lia Aram a reuşit să creeze un moment deosebit, cu prilejul celebrării Zilei Femeii, în cadrul prezentării celei de-a doua ediţii din proiectul său, The Minister Of Elegance, într-o atmosferă caldă, deschisă şi în perfect acord cu ceea ce Lia Aram comunică şi promovează.

Proiectul brandului, menit să scoată în evidenţă, prin diverse mijloace de comunicare vizuală, farmecul nesfârşit al Eternului Feminin, a reuşit, şi de data aceasta, în cadrul celei de-a doua ediţii în care îşi găseşte contur, să readucă în prim plan delicateţea Femininului Nealterat, la început de primăvară.

Prospeţimea anotimpului în care Femeii îi este prilejuită celebrarea, Reîntoarcerea către Iniţialul Frumuseţii acesteia şi nesfârşitul Farmec Feminin drept muză şi sursă de inspiraţie au fost principalele coordonate pe care comunicarea întregului eveniment s-a realizat.

Prin limbajul Lia Aram şi conceptul artistic al evenimentului de proiect, s-a reuşit crearea, pe calea reinventării în prag de primăvară, a unităţii de imagine pe care brandul o duce mai departe în mod inovator, ca de fiecare dată când stabileşte bazele unui eveniment.

Evenimentul de celebrare a Femeii dezirabile Lia Aram a reușit să readucă în prim plan importanţa Reîntoarcerii către Iniţialul Frumuseţii Feminine, pe dinamismul unui nou început, pentru fiecare femeie conştientă de farmecul personal şi de neuitarea esenţei diafane ce mereu îi va fi Amprentă.