Lucrurile p?reau s? se a?eze pentru Lindsay Lohan: î?i g?sise o nou? iubire ?i toat? lumea spera c? pentru actri?? va fi un nou început. Dar iat? c? asistenta ei, Jenni Muro, a rupt t?cerea ?i a declarat c? este îngrozit? c? Lindsay s-ar putea sinucide, dac? nu caut? ajutor specializat cât mai repede.

Într-o convorbire telefonic? cu tat?l starului din „Mean Girls", Michael Lohan, Jenni i-ar fi spus b?rbatului: „Încerc s? îi salvez via?a fiicei dumneavoastr?, în fiecare zi. Are din nou probleme ?i nu este mai bine de cum era acum doi ani ?i ?tie asta. Dac? nu eram în preajma ei ar fi fost într-un pericol grav. Am renun?at la tot, la iubit, la câine, la p?rin?i ?i la noua mea cas? din Los Angeles, totul doar ca fiica dumneavoastr? s? nu se sinucid?".

Jenni a vorbit de asemenea ?i despre îngrijorarea ei în leg?tur? cu rela?ia dintre Lindsay ?i Samantha Ronson, spunând c? vedeta este obsedat? de DJ-i??. „Este o rela?ie nes?n?toas? cu Samantha, pentru c? nu cred c? a cunoscut dragostea înainte ?i asta crede ea c? este. Poate c? o fi, poate c? nu, nu ?tiu, dar deocamdat? este singura ei dependen??", a completat femeia.

Michael a vorbit recent c? se teme pentru fata lui, din cauza dependen?ei ei de medicamente prescrise, care ar putea-o s? o ucid?. „Vreau ca fiica mea s? se ?in? departe de medicamente. Nu a avut niciodat? nevoie de asta în via?a ei. Nu vreau s? stau ?i s? privesc cum îmi moare fiica".

Cum se vor sfâr?i problemele lui Lindsay r?mâne de v?zut. S? sper?m îns? c? nu vom asista la un sfâr?it tragic.

www.vdtonline.ro