Trecerea timpului este resim?it? atât de femei, cât ?i de b?rba?i. Hugh Grant nu face deloc excep?ie. Starul recunoa?te c? îi este fric? de cea de-a 50-a lui aniversare, din luna septembrie 2010, pentru c? este îngrozit c? va deveni un „b?rbat b?trân ?i trist".

„Ei bine, 50 nu este un num?r tocmai bun, nu-i a?a? Cred c? to?i avem o mic? fric? în noi. Nu m? simt de fapt atât de b?trân în mine însumi. De fapt, m? simt chiar mai tân?r ?i vioi, dar apoi v?d o poz? cu mine ?i m? gândesc: «Dumnezeule, cine este b?trânul ?sta?»", a declarat actorul.

Dar starul din „Patru nun?i ?i o înmormântare" a luat ?i m?suri ca s? opreasc? timpul. „Am început s? fac Pilates, ca s? încerc s? m? men?in tân?r. M? duc într-un loc unde sunt numai fete tinere atr?g?toare ?i doar un b?rbat b?trân, trist, care sunt eu", a m?rturisit vedeta hollywoodian?.

Sursa: www.vdtonline.ro