De?i este una dintre pu?inele cânt?re?e care au devenit celebre datorit? talentului ?i nu vocii, Pink poate fi considerat?, în ciuda p?rerii cârcota?ilor, o femeie sexy. Dovad? stau ?i cele dou? ore pe zi petrecute la sal?.

Un rol important îl joac? P90X, un renumit program de fitness care se se bazeaz? pe modelarea corpului prin exerc?ii de for?? cu propria greutate, pilates, yoga ?i kempo, toate acestea fiind sus?inute de un regim alimentar s?n?tos.

„Fratele meu ?i so?ia lui fac parte din For?ele Aeriene ale Statelor Unite. I-am vizitat într-o zi ?i mi-am dat seama cât de bine arat? cumnata mea în compara?ie cu mine. ?i ea de-abia n?scuse, în urm? cu patru s?pt?mâni. M-am gândit: «Nu se poate a?a ceva! Trebuie s? fac ceva». A?a c?, în fiecare diminea??, m? trezesc ?i fac o or? de exerci?ii cardio ?i înc? una de P90X sau, câteodat?, de yoga. Fac asta ?ase zile pe s?pt?mân?", explic? vedeta.

Sursa: www.vdtonline.ro