Primul cinematograf IMAX din România va fi inaugurat pe 18 noiembrie, urmând s? fie deschis publicului începând cu 20 noiembrie, au declarat duminic? reprezentan?ii Cinema City International, într-o conferin?? de pres? desf??urat? la Praga.

Tehnologia IMAX (Image Maximum) are la baz? o pelicul? de film special? de 70mm, iar sistemul de proiec?ie cu lentile duble ?i sistemele audio digitale de tip tridimensional creeaz? o experien?? 3D autentic?.

Noul megaplex cuprinde 21 de ecrane de cinema ?i aproximativ 4.300 de locuri – 17 s?li standard, 3 s?li VIP (30-50 de locuri) ?i cinematograful IMAX, care poate g?zdui aproximativ 400 de persoane.

"Investi?ia total? în megaplex dep??e?te 10 milioane de euro", a declarat Mooky Greidinger, CEO al Cinema City International. "Cât despre rezultate, ne a?tept?m la rezultate «record»", a mai spus el, f?r? a divulga îns? alte cifre. "Noi credem c? dac? aducem într-o ?ar? infrastructura potrivit? ?i rezultatele vor urma. Parte din strategia noastr? este s? aducem echipamente de top, de cel mai înalt nivel" a ad?ugat Greidinger.

Astfel, la Bucure?ti a fost deja montat unul dintre cele mai mari proiectoare de film din lume, acesta urmând s? func?ioneze în sala IMAX.

Proiectorul IMAX cânt?re?te o ton?, fiind comparabil cu greutatea unui automobil, iar dimensiunile sale le dep??esc cu mult pe cele ale unui proiector de film digital obi?nuit. Mai mult, costul unui astfel de sistem de proiec?ie se ridic? la circa 2 milioane de dolari, în timp ce un proiector clasic de 35mm cost? în jur de 40.000 de dolari.

Tehnologia proiectorului IMAX este unic? ?i permite rularea simultan? a dou? benzi de film la o vitez? de 24 de cadre pe secund?. Pentru a ob?ine efectul de proiec?ie 3D, lentilele proiectorului sunt aliniate cu precizie ?i genereaz? pe ecranul gigant imagini suprapuse pentru ochiul drept ?i pentru ochiul stâng al spectatorilor.

De asemenea, filtrele polarizate aplicate lentilelor proiectorului sunt realizate astfel încât s? se potriveasc? cu cele din ochelarii speciali ai spectatorilor.

Lumina generat? de l?mpile de 15.000 de wa?i ale proiectorului IMAX 3D este atât de puternic?, încât, dac? ar fi amplasat? pe Lun?, s-ar vedea cu ochiul liber de pe P?mânt. De asemenea, pelicula de film IMAX are o rezisten?? atât de ridicat? încât ar putea fi folosit? pentru tractarea unui camion.

Ecranul folosit în sala IMAX, cu o dimensiune aproximativ egal? cu cea a unei jum?t??i de teren de fotbal (sau înalt? cât o cl?dire de opt etaje), are o form? curbat?, pentru a cuprinde vederea periferic? a tuturor celor care vizioneaz?.

Aranjamentul scaunelor în form? de amfiteatru aduce fiecare spectator în centrul ac?iunii ?i, cu ajutorul ochelarilor IMAX polariza?i, imaginile par s? p?r?seasc? ecranul ?i s? pluteasc? în înc?pere. Efectele 3D sunt posibile datorit? peliculei de film speciale de 70mm, mult mai mare decât pelicula de 35 mm folosit? în mod normal la proiec?iile cinematografice din s?lile obi?nuite.

"Vedem dou? direc?ii în ceea ce prive?te proiec?iile IMAX – de divertisment, dar ?i de educare. IMAX te poate duce în orice loc – în spa?iu, sau în adâncurile m?rii", a mai spus Greidinger. "Una dintre primele ini?iative pe care le lu?m atunci când deschidem un IMAX este s? lu?m Ministerul Educa?iei din ?ara respectiv?. Avem un interes din partea ?colilor pentru ca IMAX s? fie folosit ca unealt? educa?ional?", a mai spus CEO-ul Cinema City International.

Megaplexul va oferi tehnologie de ultim? genera?ie prin cele 21 de s?li de cinema, care vor fi dotate cu cele mai moderne echipamente, folosind renumitele proiectoare Kinoton, sisteme de sunet Dolby, precum ?i cel mai revolu?ionar sistem digital de proiec?ie 3D.

Sursa: www.mediafax.ro