A l?sat o întreag? planeta cu gura c?scat? în 1992, când a ar?tat cum st? picior peste picior o femeie adev?rat?, îns? anii au trecut ?i, inevitabil, Sharon Stone a îmb?trânit.

Posesoare a celui mai ridicat IQ de la Hollywood ?i a unui corp înc? fenomenal, actri?a din „Insinct primar" a f?cut senza?ie mar?i sear?, la premiera filmului „Crazy Heart", o dram? emo?ionant? care prezint? povestea unui cânt?re? country, distrus de seria f?r? sfâr?it de mariaje ratate ?i de dependen?a de alcool.

Pe covorul ro?u al evenimentului, Sharon a impresionat prin elegan??, îns? nu a punctat la fel de bine la capitolul estetica fe?ei, ridurile dându-i de gol cei 52 de ani pe care îi va împlini în martie.

Sursa: www.vdtonline.ro